Lite plantevernmiddelrester i mat

I 2019 analyserte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 96 302 matvareprøver for plantevernmiddelrester. I 96 prosent av prøvene var restnivåene innenfor tillatte grenser.

12 579 prøver ble analysert som en del av det EU-koordinerte kontrollprogrammet (EUCP). Av disse var 98 prosent innenfor lovlige grenser.

Det fremgår av EFSAs årlige rapport om plantevernmiddelrester i mat.

Prøvene som er analysert, er tilfeldig utvalgt fra 12 ulike produkter: epler, hodekål, salat, fersken, spinat, jordbær, tomater, havrekorn, byggkorn, rød og hvit vin, kumelk og svinefett.

  • 6 674 (53 %) hadde ingen målbare nivåer av plantevernmiddelrester
  • 5 664 (45 %) inneholdt en eller flere rester i konsentrasjoner under eller likt tillatte nivåer
  • 241 (2 %) inneholdt rester som oversteg tillatte nivåer. Én prosent av disse førte til rettslige reaksjoner

Kontrollprogrammet EUCP dekker lignende matvarer over tre år, slik at det er mulig å identifisere opp- eller nedadgående trender for de utvalgte produktene. Sammenlignet med 2016 har nivåene for plantevernmiddelrester i fersken, salat, epler og tomater falt. Restnivået økte for jordbær, hodekål, vindruer og svinefett. Verken i 2016 eller 2019 ble det funnet rester av plantevernmidler i kumelk.

I tillegg til dataene som er samlet inn under kontrollprogrammet, inneholder EFSAs årsrapport også data som det enkelte EU-land, Norge og Island, har samlet inn i regi av nasjonal kontrollaktivitet. Disse retter seg mot produkter som sannsynligvis inneholder rester av plantevernmidler, eller som har overskredet tillatte nivåer tidligere år. I motsetning til dataene fra EUs kontrolllprogram, gir ikke de nasjonale dataene et statistisk representativt bilde av nivåer av plantevernmiddelrester som man kan forvente å finne i mat i hele Europa.

EFSA gjennomførte en kostholdsrisikovurdering som en del av analysen. Den antydet at matvarene som ble analysert i 2019, neppe utgjør en risiko for forbrukernes helse. EFSA foreslår imidlertid en rekke tiltak for å gjøre kontrollsystemene mer effektive, og dermed fortsette å sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

bilde av frukt og grønt