Publisert første gang 21. april 2017

Lite plantevernmiddelrester i europeisk mat

Mat som spises i Europa er stort sett uten rester av plantevernmidler, eller inneholder så lite rester at det er innenfor grensen for hva som er tillatt. Det fremgår av en vitenskapelig rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Målingen baserer seg på prøver av mat som er samlet inn og undersøkt i ulike europeiske land i 2015. Den viser at mer enn 97 prosent av maten holder seg innenfor EUs grense for hva som er tillatt av plantevernmidler i mat. Tallene samsvarer med tall fra 2014.

774 plantevernmidler

Landene har undersøkt mer enn 84 300 matvarer for rester fra 774 plantevernmidler. De fleste, over 60 prosent, av matvarene, kom fra EU-land, Island og Norge. Godt og vel 25 prosent av matvarene var importert fra lav- og middelinntektsland.

I mat for spebarn og små barn, var godt og vel 95 prosent innenfor tillatt grense for plantevernmidler. Nær all økologisk dyrket mat (99,3 prosent) holdt seg innenfor tillatt grense.

Matvarene som ble undersøkt i 2015, var auberginer, bananer, brokkoli, olivenolje, appelsinjuice, erter, paprika, druer, hvete, smør og egg. Brokkoli var den matvaren som oftest overskred tillatt grense, fulgt av druer.

Les hele rapporten på EFSAs sider.