Liten grunn til bekymring for fenylbutazon i hestekjøtt

Forbrukerne har liten grunn til å være bekymret for ulovlige rester av fenylbutazon i hestekjøtt. Det er lite sannsynlig at forbrukere får i seg fenylbutazon gjennom hestekjøtt, i tillegg til at sannsynligheten for uheldige helseeffekter av stoffet i det store og det hele er lav.

Det kommer frem i en vurdering av fenylbutazon i hestekjøtt som EUs mattrygghetsorgan EFSA og EUs legemiddelverk EMA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.

Oppdraget kom etter at de ble oppdaget hestekjøtt i produkter som var merket som storfekjøtt. En liten andel av dette hestekjøttet inneholdt rester av legemiddelet fenylbutazon.

- Fenylbutazon i matkjeden bør fortsatt forbys

EFSA og EMA mener det ikke er mulig å fastsette sikre grenser for rester av fenylbutazon i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Tilsvarende ble konkludert av EMA i 1997. Både EFSA og EMA mener derfor at bruk fenylbutazon i matkjeden fortsatt bør være forbudt.

- Behov for økt overvåking

De to byråene sier i rapporten at det er behov for å forbedre overvåking og rapportering av tilstedeværelse av rester av veterinære legemidler i levende dyr og næringsmidler av animalsk opprinnelse i EU. De kommer også med flere anbefalinger om hvordan sannsynligheten for at fenylbutazon forekommer i matkjeden kan minskes og at spesielt økt sporbarhet kan bidra.

Les mer og last ned rapporten på nettsidene til EFSA

Dette er fenylbutazon

Fenylbutazon er et smertestillende og betennelsesdempende legemiddel som er forbudt å bruke til dyr som skal brukes til matproduksjon.

I noen EU-land er det godkjent til bruk hos sportsdyr (hest og hund). Det kan brukes til mennesker med alvorlig leddgikt dersom ingen andre alternativer er tilgjengelige. Bruk av fenylbutazon kan i svært sjeldne tilfeller (1 av 30 000) gi blodsykdommen aplastisk anemi.

EUs årlige rapport om rester av veterinære legemidler i mat viser at fenylbutazon sjelden blir funnet i hestekjøtt.

15.04.2013