Listeriautbrudd knyttet til lakseprodukter

Spiseklare lakseprodukter som kaldrøkt og marinert laks, er trolig kilden til utbrudd av Listeria monocytogenes som har rammet Danmark, Tyskland og Frankrike siden 2015.

Det fremgår av en rapport som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har utarbeidet.

EFSA og ECDC har benyttet genomsekvensering, det vil si kartlagt genene, for å identifisere utbruddene.

Totalt 12 tilfeller
Første uke av oktober 2018 var det totalt rapportert om 12 utbrudd i landene som er rammet. Det inkluderer fire dødsfall.

I august 2017 rapporterte Danmark første gang om en klynge av utbrudd som var knyttet til inntak av spiseklare lakseprodukter produsert i Polen. Det førte til kontrolltiltak og informasjon til andre EU-land og relevante myndigheter.

Frankrike rapporterte om funn av den samme listeriastammen fra marinert laks fra samme produsent, i oktober samme år.

Det siste tilfellet ble oppdaget i Tyskland i mai 2018.

Fortsatt aktiv smittekilde
På grunn av manglende genomsekvenseringsdata fra miljø- og matvareprøver tatt hos den polske produsenten, er det ikke mulig å stadfeste om maten ble smittet av Listeriahosprodusenten av de spiseklare produktene. Det går heller ikke å utelukke at smitten har skjedd hos produsenten av laksen som er brukt, inntil informasjon om de norske primærprodusentene er rapportert og vurdert.

Den samme listeriastammen er identifisert i et lakseprodukt i Frankrike og i et nytt tilfelle i Tyskland. Det tilsier at smittekilden fortsatt er aktiv og at smittede produkter blir distribuert til andre EU-land enn Danmark.

Gravide, eldre og personer med nedsatt immunforsvar er risikogrupper.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider.