Listeriautbrudd kan skyldes frossen mais

Frossen mais, og muligens også andre frosne grønnsaker, er sannsynlige kilder til Listeria-utbruddet som har rammet Sverige, Danmark, Finland, Østerrike og Storbritannia siden 2015.

Det er konklusjonen i en såkalt rapid outbreak assessment fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Ungarske produkter

En og samme stamme av Listeria monocytogenes er oppdaget i frosne matvarer fra en ungarsk bedrift i 2016, 2017 og 2018. Det tyder på at tiltak som å rengjøre og desinfisere prosessanlegget ikke har hatt effekt. Det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å slå fast hva som er årsaken til forurensingen.

For å redusere risiko for smitte, har ungarske myndigheter stanset all nedfrysing av grønnsaker og forbudt markedsføring og distribusjon av frosne grønnsaker fra bedriften.

Det kan likevel komme nye tilfeller av Listeriautbrudd fremover. Inkubasjonsperioden for listeriose er opp til 70 dager. Frosne maisprodukter har lang holdbarhet, og fere kan ha kjøpt produktet før det ble tilbakekalt.

Varmebehandling reduserer risikoen

For å redusere risikoen for infeksjon av Listeria monocytogenes fra grønnsaker som ikke er spiseklare, bør grønnsakene varmes til det kaldeste punktet holder 75 grader. Utsatte grupper, som eldre, gravide kvinner, nyfødte og voksne med svekket immunforsvar, har størst risiko for å utvikle listeriose.

Les hele vurderingen på EFSAs nettsider.

Les råd om hvordan du tilbereder frukt og grønnsaker på Matportalen.

Risikovurdering av Listeria

Listeriabakterier finnes i alle matvaregrupper, men sannsynligheten for at gravide og andre utsatte grupper får i seg så mye av bakterien fra mat at de kan bli syke, varierer for ulike matvarer. Effekt av tiltak som reduserer sannsynligheten, varierer også.

Det er hovedbudskapet i en vurdering av Listeria monocytogenes i mat til gravide og andre utsatte grupper, det vil si barn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Les hele vurderingen.

Se spørsmål og svar om Listeria helseråd.