Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

26. oktober 2017

Liste over indikatorbakterier mot viktige antimikrobielle midler

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) har utarbeidet en liste over indikatorbakterier. Listen kan brukes i bekjempelse av antimikrobiell resistens.

De foreslåtte indikatorbakteriene finnes både hos mennesker og dyr. De inkluderer blant annet Staphylococcus aureus som kan være resistente mot meticillin, og E. coli som kan være resistente mot tredje generasjon cefalosporiner.

Det er tegn på at mennesker og dyr som har hatt disse indikatorbakteriene, blant annet har vært utsatt for antimikrobielle midler i samfunnet, i sykehus og hos matproduserende dyr.

Tredje generasjons cefalosporin-resistente E. coli og meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) kan være sykdomsfremkallende, og svært viktige for folkehelsen.

Listen over indikatorbakterier er basert på data som er samlet inn i overvåkingsprogram i EU.

Les mer om listen på EFSAs sider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Les mer om antibiotikaresistens her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie