Lav forekomst av prionsykdommer i Europa 

Det er lav forekomst av overførbare spongiforme encefalopatier, det vil si prionsykdommer, i Europa. Det bekrefter den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny rapport.  

Det er andre gang EFSA publiserer en rapport som oppsummerer overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier eller TSEs (transmissible spongiform encephalopathies).

Blant hovedfunnene er fem tilfeller av kugalskap. Over 1,3 millioner kyr ble testet i EU. Ingen av dem hadde nådd matkjeden, og kun ett av funnene ble klassifisert som klassisk kugalskap. Dyret var født etter at forbudet mot bruk av dyreprotein i fôr ble innført i EU i 2001.

Det ble funnet 685 tilfeller av skrapesyke blant drøyt 286 000 sau som ble testet, og 634 tilfeller hos geit. Godt og vel 110 000 geiter ble testet.

Skrantesyke

Det ble ikke funnet noen tilfeller av skrantesyke blant de 2 712 hjortedyrene som ble testet for denne sykdommen i EU. Imidlertid ble det funnet fem tilfeller av skrantesyke i Norge – tre i villrein og to i elg, rapporterer EFSA.

Sykdomsgruppen TSEs

Overførbare spongiforme encefalopatierer er en gruppe sykdommer som rammer hjerne og nervesystem hos dyr og mennesker. Sykdomsgruppen omfatter kugalskap (bovine spongiform encephalopathy, BSE), skrapesyke og skrantesyke (chronic wasting disease, CWD). Med unntak av kugalskap, er det ikke vitenskapelig bevis for at prionsykdom kan smitte til mennesker.

Rapporten omfatter resultater fra data som er samlet inn av alle EU-land, Island, Norge og Sveits i 2016.

Les rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

VKM har levert to risikovurderinger om skrantesyke i Norge

Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke.

Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyke.