Lav forekomst av prionsykdommer i EU

Forekomsten av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) blant kyr, sau og geit er lavt i EU. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA) i en oppsummering.

TSE er også kjent som prionsykdommer.

TSE er en sykdomsgruppe som påvirker hjerne og nervesystem hos mennesker og dyr. Bortsett fra klassisk bovin spongiform encefalopati (BSE) er det ikke vitenskapelig vist at andre TSE-er kan overføres til mennesker.

Hovedfunn i rapporten:

  • Det ble rapportert fem tilfeller av BSE i kyr i EU. Ca. 1,4 millioner dyr ble testet.
  • Det ble rapportert 641 tilfeller av skrapesyke hos sau (319 638 ble testet), og 1 052 tilfeller av skrapesyke hos geit (135 857 ble testet).

Rapporten er basert på data som er innsamlet i alle medlemsland i EU, i Norge, Island og Sveits i 2015.

Les rapporten på EFSAs sider >

01.12.2016