Publisert første gang 8. mars 2017

Kraftig nedgang i antall rapporterte Salmonella-tilfeller

Det har vært en kraftig nedgang i antall rapporterte tilfeller av Salmonella Enteritidis etter at det ble gjennomført kontrolltiltak høsten 2016.

Det viser en oppdatert vurdering fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Salmonella-utbruddet nådde en topp siste del av september 2016, da det ble rapportert om 60 tilfeller på én uke. Antall rapporterte tilfeller har gått kraftig ned etter at det ble gjennomført kontrolltiltak på egg-gårder og -pakkerier høsten 2016.

Det er rapportert om opp til to nye tilfeller hver uke i januar og februar 2017. De nye tilfellene er rapportert i Belgia, Ungarn, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia.

14 land er berørt siden utbruddet startet i mai 2016.

Ifølge EFSA er egg og eggleggende høner fra Polen den mest sannsynlige smittekilden.

Du kan lese mer på EFSAs sider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..