Koronavirus: ikke noe tyder på at det smitter via mat

Det er på nåværende tidspunkt ikke noe som tyder på at mat er en kilde til eller smittevei for koronaviruset (Covid-19), ifølge Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

EFSAs forskningssjef Marta Hugas, sier at erfaringer fra tidligere utbrudd av virus som er beslektet med koronaviruset, som SARS og MERS, viser at viruset ikke smitter via matinntak. Det er per i dag ikke belegg for å si at koronaviruset skiller seg fra disse to.

Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har opplyst at mens dyr trolig var smittekilden da utbruddet startet i Kina, sprer viruset seg nå fra person til person, hovedsakelig ved dråpesmitte som følge av nysing, hosting og utånding.

Det er mer informasjon om koronaviruset og mat Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. på nettsidene til Tysklands risikovurderingsmyndighet, Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR.

Forskere og myndigheter i hele verden overvåker spredningen av koronaviruset, og det er ikke rapportert om smitte fra mat. EFSA er derfor ikke involvert i dette utbruddet for øyeblikket, men gjennomgår vitenskapelig litteratur for ny og relevant informasjon.

Når det gjelder mattrygghet, anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) god hygiene i håndtering og tilberedelse av mat. Det vil si håndvask, tilstrekkelig varmebehandling av maten og å unngå forurensing mellom varmebehandlet og ubehandlet mat. Det er mer informasjon på WHOs sider.