Konferanse om risikokommunikasjon i Brussel 12. september

12. september presenteres resultatene av forskningsprosjektet FoodRisC project (Food Risk Communication: perceptions and communication of food risk/benefits across Europe) på en konferanse i Brussel.

Kommunikatører, myndigheter, næringsmiddelindustri, journalister, forskere og helsepersonell inviteres til å delta.

Påmelding: Foodrisc@eufic.org  

Forskningsprosjektet FoodRisC project (Food Risk Communication: perceptions and communication of food risk/benefits across Europe) er finansiert av EU-kommisjonen med støtte fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.

28.08.2013