Invitasjon til å kunne utføre oppdrag for EFSA

Norske forskningsinstitusjoner inviteres for første gang til søke om å stå på listen over institusjoner som får utføre betalte oppdrag for EUs mattrygghetsorgan, EFSA.

EUs Food Law ble innarbeidet i EØS-avtalen fra 1. mai i år. Artikkel 36 i
Food Law omhandler samarbeidsprosjekter og andre oppdrag som EUs
mattrygghetsorgan, EFSA, trenger å få utført. Det kan dreie seg om hjelp til å samle inn data eller til å utarbeide ulike typer grunnlagsdokumenter.  

Kun institusjoner som står oppført på EFSAs såkalte Artikkel 36-liste får
utføre eller delta i Artikkel 36-oppdrag. Nå som Food Law er innarbeidet i
EØS-avtalen, inviteres for første gang norske institusjoner til å søke om å stå på listen.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er EFSAs offisielle kontaktpunkt i Norge. VKM har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å sette sammen en oversikt over norske forskningsinstitusjoner som er aktuelle til å stå på EFSAs artikkel 36-liste.

Søk om å stå på EFSAs liste

Institusjoner som ønsker å stå på EFSAs liste må gi skriftlig beskjed til VKM innen 30. september 2010. Beskjed sendes til kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås på e-post astrid.bjerkas@vkm.no  

Når VKM har fått beskjed, vil institusjonen motta et skjema som skal fylles
ut og sendes tilbake til VKM innen 20. oktober. EFSA ikke har løpende opptak, men reviderer listen med ujevne mellomrom. Den samme søknadsprosessen som pågår i Norge pågår nå i alle EØS-landene.

Klikk her for å lese mer om muligheten til å utføre Artikkel 36-oppdrag for
EFSA.

Informasjonsmøte

VKM inviterer til informasjonsmøte om norske forskningsmiljøers mulighet til å utføre Artikkel 36-oppdrag for EFSA.

  • Tidspunkt: Tirsdag 28. september fra kl 10.00 – 11.00
  • Sted: Møtet vil bli holdt i VKMs lokaler på Lindern i Oslo
  • Påmelding: Send e-post til kommunikasjonsrådgiver i Astrid Bjerkås VKM astrid.bjerkasvkm.no
  • Påmeldingsfrist: 20. september

Kontaktpersoner i VKM

13.09.2010