Publisert første gang 5. mai 2017

Interaktive kart om insektoverførte sykdommer

Hvordan sprer insekter sykdom fra land til land? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har lansert 36 interaktive kart som viser hvordan, og risikoen for at EU-land rammes.

Kartene viser også tiltak som bør settes i verk for å forebygge og kontrollere insektoverførte sykdommer.

Historiekartene er en del av en risikovurdering fra EFSA om insektoverførte sykdommer. De skal hjelpe risikohåndterer til å prioritere tiltak som bør settes i verk for å kontrollere sykdommene.

Du kan lese risikovurderingen og se de interaktive kartene på EFSAs sider.