Inntak av karamellfarger lavere enn tidligere antatt

Europeiske forbrukere får i seg langt mindre av karamellfargene E 150a, E 150c, E 150d enn tidligere antatt. Det viser nye beregninger som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort. Unntaket er små barn som spiser mye bakervarer og voksne som drikker mye alkohol. Disse gruppene står i fare for å få i seg for mye av fargestoffet E 150 c.

Til grunn for EFSAs nye beregninger ligger nye data om bruksnivåer av fargestoffene fra næringsmiddelindustrien.

Karamell-farger er fargestoffer som brukes for å gi mat og drikke en karamellbrun farge. Karamell-farger fremstilles av sukker. Fargene brukes i et bredt spekter av næringsmidler som alkoholfrie drikker (cola-typer), konfekt, sauser og alkoholholdige drikker som øl, sider og whisky. Karamellfarger brukes også i kosmetikk, legemidler og dyrefór.

EFSA har satt en et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 300 milligram per kilo kroppsvekt for alle de fire karamellfargestoffene. Innenfor denne gruppe-ADIen er det en egen ADI for E150c på 100 milligram per kilo kroppsvekt. Årsaken er at E 150c har en bestanddel som er uheldig for immunsystemet (immuntoksisk).

EFSAs nye beregning av folks inntak av karamell-farger er en del av EFASs pågående arbeid med å gjennomgå alle fargestoffer som er tillatt å bruke i EU.

Les mer på EFSAs nettsider.

20.12.2012