Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

16. april 2020

Høring: vurdering av veiledningsdokument for risikovurdering av GMO-planter og planter utviklet med genomredigeringsteknikker 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert om veiledningsdokumentet for risikovurdering av genmodifiserte planter også egner seg for risikovurdering av planter som er utviklet med genomredigeringsteknikker. Vurderingen er nå på offentlig høring.

Frist for innspill 4. juni 2020.

Her er lenke til innspill fra VKMPDF

Genomredigeringsteknikker, som f.eks. CRISPR, har de siste årene revolusjonert genteknologien. Med genomredigeringsteknikker kan man gjøre målrettede endringer i arvestoffet til en organisme. Endringene kan utføres raskere, mer presist og mer kostnadseffektivt enn ved tradisjonell genmodifisering.

For å endre arvestoffet ved hjelp av de ny teknikkene, kan man bl.a. benytte seg av enzymer (SDN; site-directed nucleases) som kutter spesifikke steder i arvestoffet. Endringene man oppnår kan deles inn i tre kategorier, avhengig av kompleksiteten og størrelse på endringen: SDN-3, SDN-2 og SDN-1. Enkelt sagt kategoriseres store endringer som SDN-3, mindre endringer SDN-2, og de minste endringene som SDN-1.

EFSAs har tidligere vurdert om veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter er egnet for risikovurdering av planter i kategorien SDN-3. I vurderingen som er på høring, vurderer EFSA om veiledningsdokumentet også kan brukes ved risikovurdering av planter i kategoriene SDN-2 og SDN-1.

Les mer om høringen på EFSAs nettsider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie