Høring: veiledning om mikroorganismer utviklet ved syntetisk biologi

EFSA har vurdert om veiledningsdokumentet for risikovurdering av mikroorganismer er egnet for mikrobiologisk karakterisering og miljørisikovurdering av mikroorganismer som er utviklet ved syntetisk biologi. Vurderingen er nå på offentlig høring.

Frist for innspill er 4. juni 2020.

Les mer på EFSAs sider her.

Syntetisk biologi

Begrepet syntetisk biologi brukes om helt eller delvis kunstige biologiske systemer, og er en betegnelse på de siste årenes videreutvikling av genteknologien.

Ved bruk av genteknologi kan man endre arvestoffet til en organisme, f.eks. fremstille genmodifiserte organismer. Syntetisk biologi, derimot, kan brukes til å designe og fremstille organismer og molekyler med nye egenskaper helt fra bunnen av. Ved å kombinere molekylærbiologi, sekvensering, informatikk og ingeniørfag kan man skape biologiske systemer hvor ulike gener virker sammen for å utføre helt nye funksjoner.