Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

01. april 2020

Høring: veiledning om genmodifiserte planter utviklet ved syntetisk biologi

EFS har vurdert om veiledningsdokumentet for risikovurdering av genmodifiserte planter er egnet for molekylær karakterisering og miljørisikovurdering av planter som er utviklet ved syntetisk biologi. Vurderingen er nå på offentlig høring.

Fristen for å gi innspill, er 26. mai 2020.

Les mer om høringen om genmodifiserte planter på EFSAs nettsider, her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Syntetisk biologi

Begrepet syntetisk biologi brukes om helt eller delvis kunstige biologiske systemer, og er en betegnelse på de siste årenes videreutvikling av genteknologien.

Ved bruk av genteknologi kan man endre arvestoffet til en organisme, f.eks. fremstille genmodifiserte organsimmer. Syntetisk biologi, derimot, kan brukes til å designe og fremstille organismer og molekyler med nye egenskaper helt fra bunnen av. Ved å kombinere molekylærbiologi, sekvensering, informatikk og ingeniørfag kan man skape biologiske systemer hvor ulike gener virker sammen for å utføre helt nye funksjoner.

Du kan lese mer om syntetisk biologi på Bioteknologirådets sider, herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie