Høring om okratoksin A i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har åpen høring om en vitenskapelig uttalelse om risiko for folkehelse ved okratoksin A i mat.

Fristen for å gi innspill er 24. janaur 2020.

Oktratoksin A er et giftstoff (mykotoksin) som finnes naturlig i muggsopp som Penicillium og Aspergillus.

Les mer om høringen og om uttalelsen på EFSAs hjemmesider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.