Høring om aflatoksin i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) inviterer til åpen høring om risiko knyttet til aflatoksin i mat. Høringsfristen er 15. november 2019.

Aflatoksiner er giftstoffer som dannes av muggsopper av arten Aspergillus under forhold med høye temperaturer og fuktighet. Vi finner derfor aflatoksiner i produkter som er importert fra tropiske og subtropiske land.

Det er kjent at aflatoksiner kan være kreftfremkallende og skadelig for arvematerialet.

Mennesker utsettes hovedsakelig for aflatoksiner gjennom forurenset korn og kornprodukter. Det kan også være aflatoksin i melk, og da skyldes det at det har vært aflatoksiner i fôret.

EFSAs panel for forurensinger i matkjeden, CONTAM, har konkludert med at eksponering for aflatoksiner kan være et mulig helseproblem for befolkningen i Europa.

Les utkastet til EFSAs uttalelse her.

Les mer om høringen på EFSAs nettsider.

Les om aflatoksin på Veterinærinstituttets sider.