Hel-genomsekvensering i kampen mot antimikrobiell resistens

Bruk av hel-genomsekvensering kan forbedre og effektivisere overvåking av antimikrobiell resistens i bakterier isolert fra mat og dyr. Det fremgår av en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Genomsekvensering er en molekylærbiologisk metode som blant annet brukes til å kartlegge arvestoffet (genomet) til alt fra virus og bakterier til planter, dyr og mennesker.

EFSA foreslår at medlemslandene gradvis introduserer metoden frem til 2021, da programmet for overvåking av antimikrobiell resistens skal revideres.

I motsetning til dagens metoder, som tester bakterier ved å utsette dem for spesifikke antimikrobielle midler, kan man ved hel-genomsekvensering kartlegge arvestoffet i bakteriene og identifisere gener som er assosiert med resistens mot antimikrobielle midler. Metoden gjør det mulig både å forutse antimikrobiell resistens, og generere store mengder data som kan brukes i ulike analyser, epidemiologiske studier og annen forskning.

I rapporten peker EFSA også på behovet for å overvåke antimikrobiell resistens hos bakterier i sjømat, som det finnes lite kunnskap om i dag. Marine produkter importeres i økende grad til EU. Eksperter understreker behovet for å forstå hvordan antimikrobiell resistens utvikles og spres i miljøet hvor mat blir produsert eller prosessert.

Overvåking er svært viktig i kampen mot antimikrobiell resistens, og høyt prioritert i EU. Rapporten anbefaler overvåking av antimikrobiell resistens som er relevant for folkehelsen, og som hittil ikke er blitt overvåket. Slik overvåking vil lette identifiseringen av mulige nye mekanismer av resistens.

Du finner rapporten på EFSAs sider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.