Har gått gjennom tillatte grenseverdier for glyfosat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har gått gjennom grenseverdier for rester av glyfosat som er tillatt å være til stede i mat. Gjennomgangen inkluderer en risikovurdering som viser at nåværende eksponeringsnivå ikke forventes å utgjøre en risiko for menneskers helse.

For å sikre at maten er helsemessig trygg, og som en kontroll på at plantevernmidlene blir brukt på riktig måte, er det fastsatt grenser for hvor mye rester av plantevernmidler matvarer kan inneholde. Tillatte grenseverdier (Maximum Residue Level, MRL) er satt for å sikre at det ikke brukes mer av et plantevernmiddel enn det som trengs for å bekjempe skadegjørerne på plantene.

Data fra EU-land

Både i Norge og i andre land tas det prøver av matvarer for å undersøke om de inneholder rester av plantevernmidler. EFSA har basert gjennomgangen på overvåkingsdata fra alle EU-medlemsland.

Usikkerheter som skyldes kunnskapmangler er angitt i vurderingen.

Menneskers helse

EFSA har sammenliknet kostholdet til voksne og barn i EU med øvre trygt inntaksnivå som EFSA anbefalte i 2015. I følge EFSA forventes ikke dagens eksponeringsnivå å utgjøre en risiko for menneskers helse.

Dyrehelse

EFSA gikk gjennom all tilgjengelig informasjon om innholdet av glyfosat i fôr, inkludert importert fôr. EFSA konkluderer at glyfosat ikke forventes å påvirke helsen til storfe, sauer, griser, hester og kyllinger.

Les mer og last ned rapportene på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hva er glyfosat?

Plantevernmidler som inneholder glyfosat er brukt til å bekjempe ugras. I Norge er det godkjent mer enn 20 ulike plantevernmidler som inneholder glyfosat. Disse utgjør omkring 40 prosent av det totale forbruket av plantevernmidler i Norge.

Stoffet tas opp gjennom blader og stengler og transporteres systemisk rundt i planter. Etter en til to uker vil stengler og røtter på de fleste planter visne og dø.

Hvilke kjemiske plantevernmidler som er godkjent for bruk i Norge finner du i Plantevernguiden. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Grenseverdier

Det høyeste tillatte nivået av plantevernmiddelrester i mat kalles maksimalt restnivå (Maximum Residue Level – MRL). Det uttrykkes ofte som milligram plantevernmiddel per kilogram matvare.

Når maksimalt restnivå skal bestemmes tar man utgangspunkt i mengden som gjenfinnes i frukt og grønt når plantevernmiddelet er brukt på riktig måte. Hensikten med å fastsette maksimalt restnivå på denne måten er å redusere bruken av plantevernmidler til et minimum.

Les mer om rester av plantevernmidler.