Har du lyst til å delta på et av EFSAs fagmøter?

Som en del av EFSAs forpliktelse til åpenhet og innsyn, har de nå åpnet et utvalg av sine fagmøter for publikum.

Der får du muligheten til å se hvordan risikovurderinger behandles av EFSAs forskningskomite og vitenskapspanel. I møtene er det også anledning til å kommunisere med og stille spørsmål til EFSAs vitenskapseksperter.

Retningslinjer for å delta

Alle som ønsker å delta på et av EFSAs åpne fagmøter, må sende inn detaljert søknad minimum 14 dager før det aktuelle møtet finner sted. 

Neste møte 23. oktober

Det neste åpne fagmøtet EFSA avholder, er «Plenary meeting of the Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF)» i Brussel 23. oktober 2014. Siste frist for registrering er 8. oktober 2014 >

Om EFSA

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat. EFSA ble opprettet i 2002 som et ledd i å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og for å bevare tilliten til EUs matvareproduksjon.

 
Les mer om EFSAs åpne fagmøter her >

24.09.2014