Ftalater via mat ikke helsefarlig

Eksponering for ftalater gjennom mat er ikke helsefarlig for forbrukere. Det er budskapet fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, som har oppdatert risiko ved å bruke ftalater i matkontaktmaterialer.

EFSA har vurdert eksponering fra fem ulike typer ftalater: di-butylftalat (DBP), butyl-benzyl-ftalat (BBP), bis(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), di-isononylftalat (DINP) og diisodecylftalat (DIDP).

Eksponeringen for en vanlig forbruker lligger sju ganger lavere enn hva som er et trygt nivå. For forbrukere med høy grad av eksponering, er eksponeringen fire ganger lavere enn hva som er trygt.

For fire av ftalat-typene har EFSAs eksperter satt en ny, midlertidig grense for tolerabelt daglig inntak på 50 µg/kg kroppsvekt per dag, på gruppenivå. Nivået er basert på hvilke effekter stoffene kan ha på reproduksjon, spesielt reduksjon av testosteron hos fostere.

For diisodecylftalat har EFSA midlertidig satt et individuelt inntak på 150 µg/kg kroppsvekt per dag, basert på effekter på lever.

Les hele vurderingen på EFSAs nettsider.

Om ftalater

Ftalater er en rekke ulike kjemiske stoffer som har ulike fysiske og kjemiske egenskaper. Flatalene brukes hovedsakelig som myknere i plast. Noen av flatalene kan ha effekter på reproduksjon, hvis de kommer inn i kroppen i for store doser.

Les mer om ftalater på Mattilsynets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.