Frossen mais sannsynlig kilde til utbrudd av Listeria monocytogenes

Frossen mais er den mest sannsynlige kilden til utbrudd av Listeria monocytogenes i Østerrike, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia. Utbruddet har pågått siden 2015.

Det er konklusjonen i en rapid outbreak assessment fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC).

Det er rapportert om 32 tilfeller av infeksjon i de fem EU-medlemslandene per 8. mars 2018. Seks av disse resulterte i dødsfall.

Frossen mais pakket i Polen og bearbeidet i Ungarn

Ifølge EFSA og ECDC er det frossen mais som er pakket i Polen og bearbeidet og produsert i Ungarn, som er kilden til utbruddet. EFSA og ECDC anbefaler videre undersøkelser for å identifisere nøyaktig hvor smitten har oppstått.

Produktene er trukket tilbake fra markedet i Polen, Finland, Sverige og Estland. Det vil sannsynligvis redusere risikoen for infeksjoner i disse landene.

Frosne maisprodukter har lang holdbarhet, og inkubasjonsperioden for listeriose er opp til 70 dager. Flere kan ha kjøpt produktet før det ble tilbakekalt, og nye tilfeller kan forekomme fremover.

Les mer om utbrudd av Listeria monocytogenes på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Varmebehandling reduserer risikoen

For å redusere risikoen for L. monocytogenes-infeksjon fra frossen mais, bør du tilstrekkelig varme opp frosne grønnsaker som ikke er spiseklare. Utsatte grupper, som eldre, gravide kvinner, nyfødte og voksne med svekket immunforsvar, har størst risiko for å utvikle listeriose.

Les flere råd om hvordan du tilbereder frukt og grønnsaker på Matportalen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Risikovurdering av Listeria

VKM skal vurdere helseråd om Listeria monocytogenes i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker som Mattilsynet gir til gravide og utsatte grupper i Norge.

Risikovurderingen skal etter planen publiseres i juni 2018.