Fransk morsmelkserstatning og utbrudd av Salmonella Agona

EFSA og ECDC mener tilbakekalling av franskprodusert morsmelkserstatning vil redusere risiko for infeksjon av Salmonella Agona blant spedbarn.

Siden august 2017 har 37 barn under ett år i Frankrike blitt rammet av Salmonella Agona. Ett tilfelle i Spania er knyttet til det samme utbruddet, og et mulig tilfelle er identifisert i Hellas. Produsenten har tilbakekalt morsmelkerstatningsprodukter fra 67 land. 13 av disse er EU-land.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og det europeiske senter for forebygging og kontroll med sykdommer, ECDC, anbefaler at myndighetene i berørte EU-land deler informasjon om epidemiologiske, mikrobiologiske og miljømessige undersøkelser og annen relevant informasjon. Det fremgår av en såkalt "joint rapid outbreak assessment".

For å forebygge infeksjoner ved bruk av morsmelkserstating, anbefaler EFSA og ECDC å unngå bruk av morskmelkserstatningsprodukter som er knyttet til utbruddet. I tillegg anbefales håndvask før og etter bruk av flaske, og at flasker med morsmelkserstatning ikke klargjøres i god tid før bruk.

Les mer om vurderingen på EFSAs sider.