Publisert første gang 22. februar 2017

Fortsatt høy forekomst av antimikrobiell resistens i EU

Det er fortsatt høy forekomst av bakterier som er resistente mot antimikrobielle midler hos mennesker, dyr og i mat i EU. Det viser en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Infeksjoner forårsaket av bakterier som er resistente mot antimikrobielle midler, fører til ca 25 000 dødsfall i EU hvert år.  

Trussel mot menneskers og dyrs helse

Vytenis Andriukaitis, EUs kommissær for helse og mattrygghet, sier at antimikrobiell resistens er en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse. Han sier videre at innsatsen som er lagt ned for å stoppe økningen ikke er nok. Det er nødvendig å sette i gang flere tiltak raskt.

Andriukaitis opplyser at kommisjonen vil lansere en ny handlingsplan sommeren 2017. Handlingsplanen vil være rammeverket for fremtidige tiltak for å redusere spredning av antimikrobiell resistens.

Høy forekomst av multiresistente Salmonella-bakterier

Rapporten viser at det er høy forekomst av multiresistente Salmonella-bakterier i hele EU. Multiresistens betyr at bakterien er motstandsdyktig mot to eller flere antimikrobielle midler.

Det er fortsatt liten forekomst av resistens mot kritisk viktige antimikrobielle midler som brukes til å behandle alvorlige tilfeller av Salmonella-infeksjoner hos mennesker.

Salmonella-bakterier kan føre til sykdommen Salmonellose. Det er den nest vanligste matbårne sykdommen som er rapportert i EU.

Forsvarlig bruk av antimikrobielle midler ekstremt viktig

Mike Catchpole, sjefsforsker ved ECDC, sier at det er er særlig bekymringsfullt at noen vanlige typer Salmonella hos mennesker viser ekstremt høy motstand mot flere antimikrobielle midler. Et eksempel på dette er monofasisk Salmonella Typhimurium. Han sier videre at forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i human- og veterinærmedisin er ekstremt viktig for å løse utfordringen, og at vi alle har et ansvar for å sikre at antimikrobielle midler fortsette å fungere.

Store geografiske forskjeller

Rapporten fremhever at det er store geografiske forskjeller i Europa. Land i Nord- og Vest-Europa har generelt mindre forekomst av antimikrobiell resistens enn land i Sør- og Øst-Europa.

Marta Hugas, leder av EFSAs panel for biologiske farer og forurensninger, sier at de geografiske forskjellene sannsynligvis er relatert til bruken av antimikrobielle midler i EU. I land som har satt i verk tiltak for å redusere, erstatte og revurdere bruk av antimikrobielle midler til dyr, er forekomsten av antimikrobiell resistens mindre og trenden fallende.

Du kan lese hele rapporten på EFSAs sider.