Publisert første gang 14. juli 2017

Forskere undersøker opphavet til isolerte tilfeller av BSE

Tiltakene mot kugalskap (bovin spongiform encefalopati, BSE) etter epidemien på 1980-tallet har gitt en betydelig nedgang i sykdomstilfeller hos storfe i Europa. Det blir imidlertid stadig rapportert om enkelttilfeller i EU-landene.

Seksti tilfeller av klassisk BSE har blitt rapportert blant storfe født etter at EUs forbud trådte i kraft i 2001. Ingen av dyrene det gjaldt inngikk i matvarekjeden. EFSA ble bedt av kommisjonen om å avgjøre hvorvidt disse smittetilfellene ble forårsaket av kontaminert fôr, eller om de oppsto spontant.

Den mest sannsynlige smittekilden er fôr, da den smittsomme agensen som forårsaker BSE kan holde seg aktiv i flere år. Storfe kan ha blitt eksponert for kontaminert fôr om BSE-agensen har interagert med fôret under lagring eller bruk. En annen mulighet er at de kontaminerte ingrediensene i fôret har blitt importert fra land utenfor EU.

Du kan lese mer på EFSAs sider.