Forbrukerrettet EFSA-rapport med oversikt over fremmedstoffer mat

Spor av fremmedstoffer blir noen ganger påvist i mat og drikke. Regelmessige kontroller og prøver bidrar til å sikre at regler og standarder etterleves og at forbrukerne beskyttes mot potensielle risikoer.

Men hvor høyt er nivået av disse stoffene i mat og overstiger grenseverdiene? En ny rapport fra EFSA skal gi forbrukere utfyllende informasjon om funnene fra EUs årlige overvåkinger av fremmedstoffer i mat.

Sist oppdatert 14.04.2015