Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Forbrukerrettet EFSA-rapport med oversikt over fremmedstoffer mat

Spor av fremmedstoffer blir noen ganger påvist i mat og drikke. Regelmessige kontroller og prøver bidrar til å sikre at regler og standarder etterleves og at forbrukerne beskyttes mot potensielle risikoer.

Men hvor høyt er nivået av disse stoffene i mat og overstiger grenseverdiene? En ny rapport fra EFSA skal gi forbrukere utfyllende informasjon om funnene fra EUs årlige overvåkinger av fremmedstoffer i mat.

Les mer om rapporten her >

Sist oppdatert 14.04.2015

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie