Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.

Dette er hovedkonklusjonene i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sin foreløpige eksponeringsberegning av bisfenol A som nå er lagt ut på åpen høring.

Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter. Stoffet brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat som benyttes til å lage beholdere for mat og drikke, blant annet brusflasker og oppbevaringsbokser.

EFSAs foreløpige beregninger viser at de fleste får i seg langt mindre bisfenol A enn det nåværende tolerable daglige inntaket på 0,05 milligram per kilo kroppsvekt per dag, som EFSA fastsatte i 2006. Kjøtt og kjøttprodukter blir identifisert som de viktigste kildene til eksponering for bisfenol A gjennom kosten for alle aldersgrupper. I tillegg er papiret i kvitteringer funnet å være den nest viktigste kilden for de aller fleste forbrukere.

Denne foreløpige eksponeringsberegningen er det første av to trinn i EFSAs risikovurdering av bisfenol A. Beregningen viser hvor mye bisfenol A vi får i oss gjennom både mat og andre kilder. I det andre trinnet skal helseeffektene av bisfenol A vurderes, og det vil holdes en åpen høring våren 2014. Deretter blir den fullstendige risikovurderingen ferdigstilt.

Den åpne høringen av eksponeringsberegningen vil pågå fram til 15. september.

Les mer om eksponeringsberegningen og den åpne høringen på EFSAs nettsider

EFSAs hovedside om bisfenol A 

Publisert 25.07.2013
Sist oppdatert 26.07.2013