Flere Campylobacter-tilfeller og færre salmonella-tilfeller i EU

Campylobacteriose var den sykdommen som hyppigst ble overført fra dyr til mennesker (zoonose) i EU i 2010, melder EUs organ for mattrygghet EFSA. Det ble rapportert om 212 000 tilfeller av sykdommen, som er en betydelig økning i løpet av siste fem-seks år. Bakterien forekommer særlig i rått fjørfekjøtt og fører bl.a. til diaré og feber.

Antall registrerte tilfeller av Salmonella fortsatte å avta for sjette året på rad. Det ble rapportert 99 000 tilfeller i 2010, som var en nedgang på nesten ni prosent fra året før. Den vanligste smittekilden var rått kjøtt av kylling og kalkun. Nedgangen har kommet etter omfattende bekjempelse av Salmonella i fjørfebesetninger.

Andre typer zoonoser forårsaket langt færre registrerte utbrudd. På tredjeplass kom yersinose med 6 800 registrerte tilfeller. Griskjøtt og griser var den vanligste smittekilden. Deretter fulgte Escherichia coli med 4 000 tilfeller.

Den alvorlige sykdommen listeriose førte til 1 600 registrerte tilfeller og en dødelighet 17 prosent blant de rapporterte tilfellene. Dette var på nivå med tidligere år.

Videre var det registrert 223 tilfeller av parasittsykdommen trikinose, 750 tilfeller av echinococcose (hvorav 88% av hundens dvergbendelmark Echinococcus granulosus som er langt mindre alvorlig enn revens dvergbendelmark Echinococcus multilocularis med bare 12% av tilfeller), og et mindre antall tilfeller av tuberkulose, brusellose, tokoplasmose og Q-feber.

Alvorlighetsgraden av sykdommene varierte fra milde symptomer til livstruende forhold. Innsamlingen av data danner grunnlag for å identifisere hvilke dyreslag og matvarer som er de viktigste kildene til infeksjoner, og hva som kan gjøres for å forhindre sykdomsutbrudd, melder EFSA. 

Les mer på EFSA sine nettsider 

20.03.2012