EUs revisjonsrett har vurdert EFSA og tre andre EU-institusjoner

EUs revisjonsrett European Court of Auditors (ECA) har analysert systemene som EUs mattrygghetsorgan EFSA og tre andre EU-institusjoner har for å håndtere situasjoner der det kan oppstå interessekonflikter.

ECA gir EFSA ros for å bruke noen av de mest avanserte retningslinjene og prosedyrene for å erklære, vurdere og håndtere mulige interessekonflikter, skriver EFSA i en pressemelding.

Samtidig gir revisjonsretten en rekke anbefalinger for å unngå interessekonflikter i EFSAs arbeid. EFSA opplyser at mange av disse rådene allerede er integrert i deres arbeidsprosesser, og at de vil gjennomgå nøye de anbefalte tiltakene som ikke er gjennomført.

I sitt svar til ECA bekrefter EFSA at sin viktigste forpliktelse er å gi uavhengige vitenskapelige råd for å beskytte forbrukerne. 

EFSA påpeker at organisasjonen helt fra starten for ti år siden har fokusert på å hai regler for å unngå mulige interessekonflikter til de personene som er mest involvert i EFSAs arbeid, og utviklet systemer for å sikre at de gir uavhengige vitenskapelige råd til EUs politikere. - Vi vet hvor viktig dette er for oppfatningen av, og tilliten til EFSAs arbeid, sier EFSA i en pressemelding.Les hele pressemeldingen på EFSAs nettsider.

Det var i 2011 at EU-parlamentet anmodet ECA om å foreta en gjennomgripende analyse av systemer for å håndtere situasjoner der det kan oppstå interessekonflikter i EFSA og tre andre EU-byråer. Disse fire byråene er av vesentlig betydning for at EUs politikere kan treffe viktige beslutninger for mattrygghet og helse til forbrukerne, skriver ECA i en pressemelding.

Publisert: 19.10.2012. Oppdatert: 23.10.2012