EU sikrer trygg mat og dyrevelferd

Vår helse er knyttet til dyrenes velferd. Vi deler planeten med tusenvis av dyrearter.

Ca. 30 prosent av Europas mat kommer fra dyr, og to tredjedeler av våre avlinger anvendes til dyrefôr. Vi er nødt til verne om dyrenes velferd, gi dem egnet fôr og stelle dem, for å kunne ta vare på vår egen helse.

Lær mer om #EUandMyFood Åpnes i nytt vindu.