Europeere om mat: Ny EU-omfattende undersøkelse

To av fem europeere er opptatt av trygg mat, og en av fem sier at de først og fremst er opptatt av trygghet når de velger mat. For de fleste europeere er trygg mat en av flere faktorer som påvirker matvaner og hva de velger å spise. Pris, smak, ernæring og hvor maten stammer fra spiller også inn.

Dette er noe av svarene i en ny Eurobarometer-undersøkelse i regi av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Undersøkelsen tyder på at de fleste europeere (55 prosent) har høyt bevissthetsnivå når det gjelder mattrygghet. To tredeler har endret matvaner etter å ha fått informasjon om saker som handler om trygg mat.

Tre temaer dominerer

Tre temaer dominerer hva befolkningen i 20 EU-land er opptatt av: misbruk av antimikrobielle midler, hormoner og steroider til husdyr (44 prosent), rester av plantevernmidler i mat (39 prosent) og tilsetningsstoffer i mat (36 prosent).

Disse tre temaene var også blant de viktigste bekymringene som EU-befolkningen rapporterte om i Eurobarometeret i 2010, som var forrige gang denne undersøkelsen ble gjennomført.

Utvalgte resultater

Når EU-befolkningen kjøper mat, er de viktigste faktorene hvor maten kommer fra (53%), pris (51%), mattrygghet (50%) og smak (49%). Næringsinnhold er litt mindre viktig (44%), mens etikk og tro betyr minst for matinnkjøp (19%).

To tredeler (66%) har endret forbruket etter å ha fått informasjon om risiko ved mat. 33 % endret vaner permanent, mens 33 % endret vaner for en periode.

Forskere (82%) og forbrukerorganisasjoner (79%) har størst tillit til informasjon om risiko knyttet til mat, etterfulgt av bønder (69%), nasjonale myndigheter (60%), EU-institusjoner (58%), og journalister (50%).

Les mer om undersøkelsen på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Klikk på bildet å lese mer på EFSAs nettsted