EU: Nedgang i rapporterte zoonitiske infeksjoner i mennesker og matbårne utbrudd

Sykdom som skyldes campylobakter var zoonoser, dvs. infeksjoner som smitter fra dyr til mennesker, som ble mest rapportert i EU i 2020.

Det fremgår av den årlige rapporten om én helse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

Det ble rapportert 120 946 tilfeller av sykdom som skyldes campylobakter i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var over 220 000.

Infeksjoner som skyldes salmonellabakterie, rammet 52 702 personer i 2020, mot 88 000 i 2019. Totalt falt omfanget av rapporterte zoonoser og matbårne utbrudd med 47 prosent fra 2019 til 2020.

Den store nedgangen skyldes trolig koronapandemien, ifølge ekspertene bak rapporten.

De peker på restriksjoner for reiser og deltagelse på arrangementer, nedstenging av restauranter, karantene, lockdown, og tiltak som bruk av munnbind, fysisk avstand og bedre håndhygiene.

Den tredje mest rapporterte sykdommen, var yersiniose, og infeksjoner som skyldes shigatoksin-produserende e-coli.

Deretter fulgte listeriose, som primært rammet personer over 64 år.

Listeriose og Vest-Nilenvirus-infeksjoner førte til flest dødsfall og sykehusinnleggelser.

Rapporten omhandler også tall fra overvåking av matbårne utbrudd i EU, det vil si hendelser hvor minst to personer får samme sykdom fra samme forurensede mat. Totalt ble det rapportert om 3086 matbårne utbrudd i 2020. Salmonellabakterien forårsaket flest, ca. 23 prosent av utbruddene. De vanligste kildene til salmonellose var egg, eggprodukter og svinekjøtt.

Her er lenke til rapporten på EFSAs nettside. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.