EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

EU-kommisjonen har bedt EUs mattrygghetsorgan EFSA og EUs legemiddelverk EMA om å vurdere hvorvidt rester av legemiddelet fenylbutazon i hestekjøtt kan være skadelig for konsumenter av slikt kjøtt.

Oppdraget kommer fordi det er oppdaget hestekjøtt i produkter som var merket som storfekjøtt. En liten andel av dette hestekjøttet inneholdt rester av legemiddelet fenylbutazon.

Fenylbutazon er et smertestillende og betennelsesdempende legemiddel som er forbudt å bruke til dyr som skal brukes til matproduksjon. I noen EU-land er det godkjent til bruk hos sportsdyr (hest og hund). Det kan brukes til mennesker dersom ingen andre alternativer er tilgjengelige.

EUs årlige rapport om rester av veterinære legemidler i mat viser at fenylbutazon sjelden blir funnet i hestekjøtt. Man antar derfor at det er liten sannsynlighet for at få i seg fenylbutazon hvis man spiser hestekjøtt.

Risikovurderingen vil være en del av EU-kommisjonens beslutningsgrunnlag. Risikovurderingen skal være ferdig innen 15. april 2013.

Les mer på EFSAs nettsider

07.03.2013, oppdatert 08.03.2013