EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

EU har utgitt en liste med 2500 aromastoffer som er godkjent for bruk i matvarer næringsmidler i EU. Listen trådte i kraft 22. oktober 2012 og vil bli erstattet av en ny liste 22. april 2013, som skal oppdateres årlig.

EUs matvareindustri kan kun bruke aromastoffer som står på EUs liste. Stoffer som ikke er på listen vil bli forbudt etter en utfasingsperiode på 18 måneder.

- Godkjenningen er en viktig milepel i arbeidet med å beskytte forbrukerne og skape klarhet for næringsmiddelindustrien, skriver EUs mattrygghetsorgan EFSA i en kommentar.

EFSA har vurdert sikkerheten ved tusenvis av aromastoffer og utgitt 170 vitenskapelige uttalelser som ligger til grunn for EUs godkjennelse. Hensikten er å sikre at aromastoffer i mat ikke skal innebære noen helserisiko for forbrukerne.

Av de stoffene som EFSA har vurdert til nå, er 2 800 allerede på markedet, mens rundt 200 er nye. I tillegg er mer enn 400 stoffer inkludert i vurderingsprogrammet, men stilt i bero i påvente av flere data fra produsentene. EFSA forventer at de vil motta et stort antall søknader om godkjennelse av nye stoffer. Mange av disse antas å være komplekse blandinger som kan kreve en revidert tilnærming for å gjennomføre en risikovurdering.

Aromastoffer blir brukt for å tilføre smak og / eller lukt til næringsmidler. De brukes i et bredt spekter av næringsmidler, fra søtsaker og brus til frokostblandinger, kaker og yoghurt. De blir tilsatt i forholdsvis små mengder, og forbrukeren blir lite eksponert for stoffene.

Les mer om EFSAs arbeid med aromastoffer på deres nettsider (åpnes i nytt vindu).

16.10.2012