EU-FORA – Nytt stipendprogram innenfor matområdet fra EFSA

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) søker nå etter både kandidater og vertsinstitusjoner som ønsker å være med i programmet.

Hensikten med EU-FORA er å

  • Øke EUs kapasitet til å gjøre vitenskapelige risikovurderinger på matområdet
  • Styrke samarbeidet mellom europeiske organisasjoner som jobber med mattrygghet og å styrke deres samarbeid med EFSA
  • Bidra til harmonisering av risikovurderingsmetodikk

Om EU-FORA

Programmet gjelder kun EFSAs artikkel 36-institusjoner og deres ansatte. EU-FORA er et 12 måneders program med oppstart i september 2017. Hovedfokus er på kjemisk og mikrobiologisk risikovurdering på matområdet.

Kandidatene

I løpet av en 12 måneders periode skal kandidatene jobbe ved en europeisk institusjon (utenfor eget hjemland) med kompetanse innenfor risikovurderingsarbeid på matområdet. Kandidaten skal også delta på opplæringskurs (tre uker i september, en uke i desember, en uke i mars og en uke i juni).

Jobber du innenfor området mattrygghet ved en artikkel 36-institusjon? Er du tidlig eller midt i karrieren og ønsker å lære (mer) om risikovurdering på matområdet? Har du bakgrunn innenfor molekylærbiologi, biologi, mikrobiologi, veterinær-/humanmedisin, agronomi/landbruksvitenskap, biokjemi, kjemi, miljøfag, næringsmiddelteknologi eller toksikologi? Da kan dette være aktuelt for deg. Les her for å få mer informasjon om krav til søkerne og kriterier for utvelgelse.

Vertsinstitusjonene

Du får nå muligheten til å være vertskap for en eller flere av kandidatene i EU-FORA over en periode på 12 måneder.

Vertsinstitusjonene må ha lang erfaring med risikovurdering på matområdet, og være en artikkel 36-institusjon. Vertsinstitusjonene lager et arbeidsprogram for kandidaten med tydelige læringsmål for perioden. Les her for å få mer informasjon om krav til vertsinstitusjonene og seleksjonskriteriene. EFSAs finansiering av programmet er beskrevet her.

Er du interessert i bli kandidat? Er din organisasjon interessert i å være vertsorganisasjon? Les mer på EFSAs sider >

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med Gro Mathisen, kontaktperson for EU-Fora, på telefon 21 62 28 06 eller e-post Gro.Haarklou.Mathisen@vkm.no

05.12.2016