#EUChooseSafeFood – kampanje om forskning og trygg mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA setter søkelys på forskning og trygg mat.

Hensikten er blant annet å gjøre forbrukerne bedre i stand til å ta informerte valg om maten de spiser, og forklare forkningen bak EUs mattrygghet.

Les mer på EFSAs nettsider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..