Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

07. februar 2018

Etterspør offentlige investeringer i forskning om trygg mat

Nasjonale myndigheter for mattrygghet i alle EU-land, Island og Norge ber om mer offentlig investering i forskning om trygg mat.

De gir også tilsagn om å støtte europeisk forskning gjennom partnerskap og opplæring.

Det rådgivende organ for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, legger også vekt på fordeler ved økt samhandling mellom de som finansierer forskning om trygg mat, EU-byråer og nasjonale forskningsinstitusjoner.

Uttalelsen kom dagen før EFSAs første møte i Risk Assessment Research Assembly, RARA, 7.-8. februar 2018. Forsamlingen bringer sammen nasjonale forskningsmiljøer, finansierere og EU-beslutningstakere for å dele ideer og utforske muligheter for forskning om mattrygghet.

Les mer på EFSAs sider.

Les mer om RARA på EFSAs sider.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie