Etterspør offentlige investeringer i forskning om trygg mat

Nasjonale myndigheter for mattrygghet i alle EU-land, Island og Norge ber om mer offentlig investering i forskning om trygg mat.

De gir også tilsagn om å støtte europeisk forskning gjennom partnerskap og opplæring.

Det rådgivende organ for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, legger også vekt på fordeler ved økt samhandling mellom de som finansierer forskning om trygg mat, EU-byråer og nasjonale forskningsinstitusjoner.

Uttalelsen kom dagen før EFSAs første møte i Risk Assessment Research Assembly, RARA, 7.-8. februar 2018. Forsamlingen bringer sammen nasjonale forskningsmiljøer, finansierere og EU-beslutningstakere for å dele ideer og utforske muligheter for forskning om mattrygghet.

Les mer på EFSAs sider.

Les mer om RARA på EFSAs sider.