Erukasyre mulig helserisiko for barn med høyt inntak

Erukasyre utgjør en mulig helserisiko for barn under 10 år som spiser store mengder mat som inneholder erukasyre. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny rapport. Erukasyre innebærer ingen helserisiko for forbrukere flest, ettersom gjennomsnittlig inntak ligger langt under tolerabelt inntak.

Erukasyre er en umettet fettsyre som finnes naturlig i oljerike frø fra korsblomstfamilien, som matplantene raps og sennep tilhører. Ville sorter av raps og sennep inneholder mer enn 40 prosent erukasyre. Rapssorter som dyrkes som mat inneholder mindre enn fem prosent. 

EFSA rapporterer at hovedkilden til inntak er bakverk, kaker og kjeks med høyt innhold av vegetabilsk olje. EFSA understreker at risikoen kan være overestimert, på grunn av begrenset vitenskapelig informasjon. 

EU har etablert grenseverdier for erukasyre som Norge følger gjennom EØS avtalen. Grenseverdiene er satt for vegetabilske oljer og fettstoffer, næringsmidler som er tilsatt vegetabilske oljer og for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spebarn og småbarn. Les rapporten om erukasyre her

Les mer på EFSAs sider >

10.11.2016