Publisert første gang 19. juni 2017

EFSA-vurdering om salmonella i sesamfrø

47 personer i fem EU-land ble berørt av et utbrudd av en ny serotype Salmonella enterica. Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er smittekilden sannsynligvis sesamfrø.

Utbrudd fant sted i Hellas, Tsjekkia, Tyskland Luxembourg og Storbritannia i perioden mars til mai 2017.

Prøver fra befolkningsgrupper og fra levende organismer som bakterier, sopp, virus og celler, knytter noen av utbrudstilfellene til sesampostei fra en gresk produsent. Sesamfrøene som er brukt i posteien, er sporet tilbake til land i Afrika.

Det er ikke rapportert om salmonella-utbrudd knyttet til sesamfrø etter at posteien ble trukket fra markedet i mars-april 2017.

Les vurderingen på EFSAs nettsider.