EFSA-vurdering av aluminium i mat

EFSAs AFC-panel har risikovurdert aluminium i mat og fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 1 mg/kg kroppsvekt. En av konklusjonene i risikovurderingen er at inntaket av aluminium kan overskride TWI i en betydelig andel av den europeiske befolkningen. Aluminium i høye mengder er vist å kunne ha skadelig virkning på nerve- og reproduksjonssystemet i forsøksdyr.

Mat er hovedkilden til eksponering av aluminium i den generelle befolkningen. Det er store forskjeller i innholdet av aluminium i ulike matvarer. Aluminium kan forekomme naturlig i maten, som en bestanddel i tilsetningsstoffer og tilføres ved migrasjon fra materialer i kontakt med mat, slik som stekepanner, gryter og aluminiumsfolie.

Korn, kornprodukter, noen typer grønnsaker, drikkevarer som te og kakao og noen morsmelkserstatninger er av de viktigste kildene til inntaket av aluminium i den europeiske befolkningen.

EU-kommisjonen ba EFSA se på kildene (naturlig forekommende,
tilsetningsstoffer, matkontaktmaterialer) for eksponering i forskjellige
befolkningsgrupper. På grunn av designet på kostholdsundersøkelsene og de tilgjengelige analysedataene, har det kun vært mulig å vurdere det totale inntaket av aluminium fra mat.

Hos mennesker er skadelig virkning av aluminium bare vist hos pasienter uten nyrefunksjon som har blitt behandlet med dialysevæske med for høyt innhold av aluminium. Dette er ikke et problem lenger. Det har også lenge vært spekulert i om aluminium kan kobles til utvikling av Alzheimers sykdom hos mennesker.

Basert på tilgjengelige vitenskapelige data har EFSA-panelet konkludert med at eksponering for aluminium via mat ikke medfører risiko for utvikling av Alzheimers sykdom.

Bakgrunnen for risikovurderingen er at JECFA (WHO/FAOs ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i mat) i 2006 revurderte aluminium i mat og reduserte den tidligere fastsatte TWI på 7 mg/kg kroppsvekt/uke til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. JECFA påpekte at visse befolkningsgrupper hadde et inntak som kunne overskride TWI for aluminium.

I lys av dette ba EU-kommisjonen EFSA om å risikovurdere inntaket av
aluminium for den europeiske befolkningen. EFSA har sluttet seg til den nye TWI på 1 mg/kg kroppsvekt per uke for aluminium og viser i sine inntaksberegninger at det både er stor variasjon i inntaket av aluminium og at det forekommer overskridelser av TWI iden europeiske befolkning.

Det tolerable inntaksnivået er et inntak som man skal kunne ha hele livet
uten risiko for helseskade. I det tolerable inntaksnivået er det
sikkerhetsmarginer slik at overskridelser nødvendigvis ikke innebærer at det vil oppstå helseskade.

05.08.2008