EFSA vurderer velferd hos broilerkyllinger

De fleste velferdsutfordringene for broilerkyllinger i oppdrett er knyttet til rask vekst, noe som igjen skyldes genetisk seleksjon av kyllinger. Det er konklusjonen i to risikovurderinger som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort av sammenhengen mellom genetisk seleksjon, oppstalling og håndtering og risiko for dårlig dyrevelferd hos broilere i oppdrett.

EFSAs panel for dyrehelse og dyrevelferd, som har utført risikovurderingene, er videre bekymret for hvordan samspillet mellom genetiske trekk og kyllingens miljø (for eksempel oppstalling og håndtering i fjørfeoppdrett) kan påvirke velferden til kyllingene negativt.

EFSA baserer sine uttalelser på en gjennomgang av vitenskapelig litteratur på området samt informasjon innhentet i møter med blant andre fjørfeindustrien, avlsfirmaer, forskningsmiljøer og ulike interesse-organisasjoner.

Uttalelsene fra EFSA vil hjelpe EU-kommisjonen i utarbeidelsen av en rapport til EU-parlamentet og Rådet.

Les mer og last ned risikovurderingene på EFSAs
nettsider.

Dette er EFSA

EFSA er EUs mattrygghetsorgan. EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige
risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til
EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er norsk kontaktpunkt for EFSA.

09.08.2010