EFSA vurderer risiko for overføring av resistente bakterier til mennesker ved bruk antibiotika i matproduserende dyr

Bruk av antibiotika i matproduserende dyr utgjør en risiko i forhold til å spre antibiotikaresistente bakterier til mennesker. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har utført.

EFSAs eksperter anbefaler derfor at EU bør prioritere arbeidet med å senke den totale bruken av antibiotika i matproduserende dyr i EU, og at et effektivt tiltak vil være å innføre restriksjoner eller forbud mot bruk av antibiotika av typen cephalosporiner til behandling av matproduserende dyr.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider

04.08.2011