EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

Det er lite trolig at inntak av ti azo-fargestoffer alene eller i kombinasjon vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner hos mennesker ved dagens bruk.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført av følgende ti fargestoffer til bruk i mat og drikke: Tartrazine (E 102), paraoransje (E 110), azorubin (E 122), amarant (E 123), nykockin (E 124), allurarødt (E 129), briljantsvart BN (E 151), brun FK (E 154), brun HT (E 155) og litolrubin BK (E 180).

Alle stoffene som EFSA har vurdert tilhører gruppen azo-fargestoffer.

Risikovurderingen er utført av EFSAs panel for dietetiske produkter, ernæring og allergi på oppdrag for EU-kommisjonen. Les hele vurderingen på EFSAs nettsider. 

Tidligere vurderinger fra EFSA og Vitenskapskomiteen for
mattrygghet:

 • I en risikovurdering som ble publisert i november 2009 senket EFSA
  grensen for hva som er akseptabelt daglig inntak (ADI) for tre av fargestoffene: Kinolingul (E 104), paraoransje (E 110) og nykocin (E 124). 
 • Flere av fargestoffene som EFSA nå har vurdert inngår in den såkalte Southampton-studien fra 2007. Studien fra Southampton University viste en mulig sammenheng mellom to ulike blandinger av fargestoffene tartrazine (E 102), kinolingult (E 104), paraoransje (E 110), azorubin (E 122), nykockin (E 124) og allurarødt (E 129) og
  konserveringsmiddelet natriumbenzoat (E 211), og en økning i ADHD (”Attention Deficient Hyperactivity Disorder”) hos barn.
 • EFSA vurderte Southampton-studien i 2008. EFSA konkluderte med at det ikke er mulig å vise noen årsakssammenheng mellom de enkelte fargestoffene og mulige adferdsendringer.
 • Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  vurderte også Southampton-studien i 2008
  , på oppdrag fra Mattilsynet. Faggruppen konkluderte med at resultatene av studien var lite relevant for norske forbrukere ettersom de aktuelle syntetiske fargestoffene i veldig liten grad brukes i matvarer solgt i
  Norge. Faggruppen anbefalte imidlertid at Mattilsynet overvåker bruken av disse syntetiske fargestoffene i matvarer på det norske markedet.

08.10.2010