EFSA vurderer prosesser for gjenvinning av plast

EUs mattrygghetsorgan EFSA har avgitt de tre første i en serie vurderinger av prosesser for å resirkulere innsamlet plast fra husholdninger til bruk i materiale som kommer i kontakt med mat.

EFSAs vurderinger vil danne grunnlag for EU-kommisjonen og medlemsland når de skal ta stilling til søknader om godkjenning av metoder for å gjenvinne innsamlet plast.

EFSA vurderer kun forbrukernes sikkerhet ved bruk av resirkulert plast. Kriteriene er kvaliteten på den innsamlede plasten, i hvilken grad prosessen som det søkes om å få godkjent fjerner tilstrekkelig av forurensende stoffer, og tiltenkt gjenbruk av plastmaterialet.

I tillegg må søkere identifisere og beskrive prosessen som sikrer at forurensende stoffer blir fjernet i tilstrekkelig grad. EFSA kan også kreve at søkere endrer tiltenkt bruksområde av gjenvunnet plast, og / eller andelen av resirkulert materiale i plast som kommer i kontakt med mat, slik som emballasje, flasker og beholdere.

I de tre vurderingene av resirkuleringsprosesser konkluderer EFSA med at det ikke er grunn til økt bekymring for helsefare når andelen resirkulert forbrukerplast fra andre bruksområder enn i matkjeden ikke overstiger fem prosent. I tillegg må prosessene for gjenvinning gjennomføres under nærmere angitte forhold.

Les mer her

Publisert 03.09.2012.