Publisert første gang 14. juli 2017

EFSA vurderer mat tilsatt med glutamat

EFSA har fastsatt akseptable inntaksnivåer for glutaminsyre og glutamat som tilsetningsstoffer i mat etter å ha gjennomført en reevaluering av stoffenes mattrygghet.

EFSA konkluderte med at den estimerte eksponeringen for glutaminsyre og glutamater gjennom føde ikke bare kan komme til å overskride det trygge inntaksnivået, men innebære risiko for alvorlige skadevirkninger hos mennesker i enkelte populasjonsgrupper.

EFSAs eksperter anbefaler at det gjennomføres en vurdering av maksimumsgrensene for tilsetningsstoffene det gjelder.

Du kan lese mer på EFSAs sider.