EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har på oppdrag for EU-kommisjonen vurdert bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt. Dekontaminering vil si tiltak for å redusere eller fjerne smitte og annen
forurensning på overflaten av slaktet.

Risikovurderingen er utført av EFSAs panel for biologiske farer (BIOHAZ
Panel) og panel for forurensninger (CONTAM). Panelene har i risikovurderingen blant annet vurdert hvor effektivt det er å bruke resirkulert vann til dekontaminering sammenlignet med rent drikkevann.

Les og last ned risikovurderingen på EFSAs
nettsider. 


Vitenskapskomiteen for mattrygghet publiserte 15.4.2010 en
risikovurdering av dekontaminering av slakt ved bruk av damp eller varmt
vann.
I denne risikovurderingen ble vannkvalitet ikke inngående diskutert.
Risikovurderingen ble gjort på oppdrag for Mattilsynet.

01.10.2010