EFSA vurderer aspartam som trygt

European Food Safety Authority (EFSA) har våren 2006 vurdert en ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet European Ramazzini Foundation i Bologna.

EFSAs vitenskapelige panel for tilsetningsstoffer, aroma, prosesshjelpemidler og materialer i kontakt med næringsmidler (AFC-panelet) konkluderer med at det ikke er nødvendig å revidere det tidligere etablerte akseptable daglige inntaket (ADI) for aspartam på 40 mg/kg kroppsvekt.

De anser derfor at det ikke er behov for å se nærmere på den helsemessige tryggheten ved inntak av aspartam. Panelet bemerker samtidig at inntaket av aspartam i Europa, med nivåer opp til 10 mg/kg kroppsvekt pr dag, er langt under ADI.

Søtstoffet aspartam har i over 20 år vært tillatt brukt i næringsmidler i en
rekke land over hele verden, og det har blitt vurdert som helsemessig trygt
basert på et omfattende vitenskapelige materiale der mulighetene for skadelige virkninger av stoffet har vært undersøkt. EU`s tidligere vitenskapelige komité for mat (Scientific Committee for Food, SCF) revurderte senest i 2002 aspartam. Til tross for dette har den helsemessige tryggheten av aspartam vært et kontroversielt tema siden stoffet ble introdusert på markedet.

I 2005 fremla italienske forskere ved European Ramazzini Foundation et nytt vitenskapelig arbeid med resultater som indikerte at aspartam kan ha en kreftfremkallende effekt i rotter. EFSA har siden den italienske studien ble publisert vært i nær dialog med forskerne, og det ble bestemt at AFC-panelet skulle gjennomføre en vurdering av resultatene fra aspartamstudien så raskt som mulig.

Selv om den italienske studien er gjennomført på en omfattende og grundig måte som teoretisk gjør det mulig å påvise en svært lav kreftforekomst i forsøksdyrene, har AFC-panelet funnet betydelige svakheter ved studien som gjør tolkningen av resultatene vanskelig.

Spesielt bemerker EFSA at det ble observert en høy bakgrunnsforekomst av kroniske betennelsessykdommer i lungene og flere andre vitale organer og vev i alle de undersøkte forsøksdyrgruppene, også i kontrollgruppen som ikke mottok aspartam.

EFSA sin risikovurdering av aspartam, samt en mer detaljert beskrivelse av innvendingene til den vitenskapelige studien fra European Ramazzini Foundation er omtalt på EFSAs nettsider.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) holder for tiden på med en utredning av de helsemessige konsekvensene ved bruk av søtstoffer i stedet for sukker i leskedrikker og saft. EFSA sin risikovurdering av aspartam vil bli lagt til grunn i vurderingene av inntaket av aspartam i den norske befolkningen.

Mer informasjon vedrørende de nye vitenskapelige resultatene på aspartam og EFSA sin håndtering av disse finnes i VKMs nyhetsnotiser fra juli, november og desember 2005:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam (14.07.2005)

EFSA oppfordrer det italienske forskningsinstituttet Ramazzini til å frigi data om aspartam (02.12.2005)

05.05.2006