EFSA utvikler informasjonsdatabase

The European Food Safety Authority (EFSA) jobber nå med å utvikle en informasjonsdatabase (Data Warehouse). Databasen skal blant annet inneholde informasjon og data som er samlet inn av EFSA, nettverket i EUs medlemsstater og andre informasjonsleverandører.

Disse dataene inkluderer blant annet informasjon om zoonoser, antibiotikaresistens, matbårne utbrudd, sprøytemiddelrester, kjemiske forurensninger, matinntak og kjemiske farer.

Databasen vil gjøre det mulig å publisere, analysere og distribuere informasjon i ulike formater og på ulike detaljnivåer. Arbeidet med å utvikle datavarehuset fortsetter i 2015 og 2016.

EFSA har også utarbeidet et sett med regler for tilgang til dataene. Regelverket definerer hvem som har tilgang, hvilket format dataene er i og eventuelle restriksjoner som er lagt på enkelte typer data.

04.03.2015